Dvorní karty – Hole

Karty holí nebo také žezel Malé Arkány nás propojují s rovinou konání a tvůrčích idejí. Mění způsob našeho vidění světa, přinášejí nové možnosti a rozčeřují svým teplem vážnost života. Mohou také strhávat naše životy do egoismu a manipulací. Představují inspiraci, moudrost, vize, konání, ovládání a účelovost.

Představme si , že každá dvorní karta je žijící člověk, a že nám o sobě chce něco sdělit, představit se nám. Jeho slova můžeme vnímat jako popis toho, jak se dvorní figura vnímá, tedy jako popis osobnosti, můžeme je vnímat jako vysvětlení určité situace, můžeme vidět v jeho slovech radu, jak vyřešit určitý problém, nebo nám přibližuje nějakou životní výzvu, která nás čeká, mohou dokonce hovořit o duchovní dimenzi nebo o prostředí, ve které se nacházíme my nebo tazatel.

Páže holí říká:

„Nenech se zmást tím, co se kolem tebe děje. Jsem věčné světlovlasé, hnědooké a modrooké dítě a nevinně se chichotám uvnitř tvé duše. Upřeně hledím na svou hůl, obraz nového dobrodružství a akce, plné fascinace a vzrušení. Jsem zvídavost a údiv. Rád si hraji, bavím se a přitom si vytvářím idylické fantazijní světy, do kterých mohu kdykoliv utéct. Jsem trochu pošetilé a ty mě můžeš snadno zranit, takže se mnou zacházej opatrně. Mé životní vize jsou tvou životní mízou, pokud mě nemáš, tvé touhy a energie chřadnou.

Rádo se ztrácím ve vlastní fantazii, jsem tak trochu mimo. Pokud nejsou věci podle mé fantazie, dokážu být zlé a kruté. Nemám rádo realitu, je pro mě holá a strohá, jsem jí velice zklamáno, nic není hezkého ve světě, není tu pro mě místo. Dělám vše proto, abych ze světa uniklo. Pokud mě necháš toulat se nespoutané a se svobodnou myslí, nebudu mít destruktivní sklony. Věci chci dělat jen s nějakým účelem, pokud nemohu z něčeho mít zisk a netěší mě to, opovrhuji tím. Jsem také dost nezodpovědné, co se týče druhých.“

Rytíř holí říká:

„Jsem všudypřítomný jako oheň a posedlý dobíváním, světlovlasý, hnědooký nebo modrooký. Jsem smích poskakující rozverně jak tančící plamen. Věřím si, jsem otevřený a plný nadšení. Svou přítomností podněcuji kreativitu, nadšení a vzrušení. Posiluji v každém odvahu a smysl pro dobrodružství. Jsem vize v pohybu, bez vize nemohu být, vizemi jsem posedlý. Jsem oblíbený a lidé mají tendenci mě následovat, jelikož dokáži vést. Ač mé nadšení je nesmírné, jsem velmi prchlivý.

Mou tohou je dobývat, jít za vizí, která nemusí mít jasné určení. Putuji na svém koni vyprahlou pouští od jedné oáze ke druhé, od jedné iluze ke druhé a všem vyprávím o svém velkém dobrodružství. Nevadí, že nemám konkrétní cíl, můj cíl je proces dobývaní. Jsem mistrem iluzí, mnohé jsem oklamal a ti nyní putují věčnou pouští se mnou. Jsem pyšný na svou povrchnost. Mám ale velký nadhled a pomáhám druhým nebrat svět tak vážně. Se mnou se nikdo nenudí, mám velký smysl pro humor a ironii.“

Královna holí říká:

„Než se ke mně přiblížíš, tak si uvědom, kdo jsem. Jsem čarodějka, vychytralé lstivé zvíře, černá jako noc, jsem branou mezi světy světla a temnoty, vládnu vizionářskou mocí. Však dokážu svým světlem prozářit místa, kam druzí nevidí a na mé koruně rostou listy moudrost. Jsem plna vášně a vědění. Jsem plodnost duše, ztělesněná tvůrčí energie. Někdy vidím jen polovinu pravdu, za to dokážu každého oklamat, že ji vidím celou. Potřebuji se občas umělecky vyjádřit. Skrývám pod maskou své soukromí a živím se jako herečka. Nabádám každého, aby se řídil ohněm svého srdce a jsem dobrým znamením pro všechny nápady. Sama mám ty nejlepší nápady. Jsem přísná, klamu sebe i druhé.“

Král holí říká:

„Jsem oheň, co zasévá nový život – tvořivá, prapůvodní, instinktivní síla. Jsem rozkošnický vítěz v každé situaci. Jsem začátek i konec, neměnný zákon kosmu, který hýbe vším. Jsem odvážný, jako můj lev na mém štítu, uchovávám pradávné vědění lidstva o jeho počátku a konci – jsem symbolem dovršení. Vše ovládám v dobrém i zlém. Cyklus proměn se obrací v nitro, které mě utápí v sebezničení mou iluzi velkoleposti, kterou trpím. Jsem přesvědčený o své pravdě, kterou střeží moudrost mých předků a jsem ochoten pro ni zabíjet, nikoliv umírat. Jsem fanatik svých iluzí. Pomáhám ostatním měnit svět podle mých přání.“