Dvorní karty

Dvorní karty, aneb jak se vypořádat se všemi těmi pážaty, rytíři, královnami a králi?

V literatuře se setkáváme s mnoha názory a interpretacemi dvorních karet. Ale jak se v nich vyznat? Za dobu mé letité vykladačské praxe mi rukama prošly desítky knih, hodiny jsem trávila srovnáváním interpretací od různých autorů, různých vykladačů a žijících kartářů. Čím déle jsem vše studovala, tím více jsem se v přeinformovanosti ztrácela. Dospěla jsem k závěru…..nemá to cenu!

Nemá cenu si vše pamatovat a podporovat racionální mysl, je potřeba karty nacííti, prožít je, uvědomit si je, souznít s nimi, najít v nich svůj vlastní příběh, význam a smysl. Najít každou kartu uvnitř sebe v hlubokých strukturách osobnosti. Takto vedu i všechny báječné účastníky mých kurzů. Doslova vykutat tarot z hlouby své podstaty a nechat se vést svým vnitřním vedením, svou intuicí k objevení příběhu života.

V celém tarotu se toto lze naučit nejlépe právě na dvorních kartách, které jsou téměř na všech světových sadách ztvárněny v podobě bytostí – ušlechtilých lidí – pážat, rytířů, královen a králů. Právě proto, že mají lidskou podobu, můžeme si je představit jako skutenčé osoby, které žijí vně nebo uvnitř nás a pochopit tak jejich principy. Tyto principy pak převádíme do jednotlivých oblastí života.

Představme si tedy, že každá dvorní karta je žijící člověk, a že nám o sobě chce něco sdělit, představit se nám. Jeho slova můžeme vnímat jako popis toho, jak se dvorní figura vnímá, tedy jako popis osobnosti, můžeme je vnímat jako vysvětlení určité situace, můžeme vidět v jeho slovech radu, jak vyřešit určitý problém, nebo nám přibližuje nějakou životní výzvu, která nás čeká, mohou dokonce hovořit o duchovní dimenzi nebo o prostředí, ve které se nacházíme my nebo tazatel.

Podívejte se, co o sobě dvořané z dvorních karet říkají:

Dvorní karty – Hole

Tarot - Dvorní karty – Hole

Karty holí nebo také žezel Malé Arkány nás propojují s rovinou konání a tvůrčích idejí. Mění způsob našeho vidění světa, přinášejí nové možnosti a rozčeřují svým teplem vážnost života.

Celý článek >>

Dvorní karty – Meče

Tarot - Dvorní karty – Meče

Mečové dvorní karty mají vztah k mentální oblasti. Pomáhají nám tříbit myšlenky. Mohou vytvářet konflikty, ale i rozumná a logická řešení. Stejně jako je rozum duální, jsou i mečoví dvořané duální.

Celý článek >>

Dvorní karty – Mince

Tarot - Dvorní karty - mince

Mincové dvorní karty souvisejí s hmotou a rovinou fyzické existence. Jejich vliv zasahuje do situací a momentů života, kdy něco hmotné utváříme, něco, co je trvalé a určené k růstu.

Celý článek >>

Dvorní karty – Poháry

Dvorní karty – Poháry

Dvorní karty pohárů se vztahují k lásce, zamilovanosti, vztahům, naději a intuici. Sytí oblast našeho cítění, upozorňují nás na emoční překážky a pomáhají nám nalézt zdroj vlastní síly.

Celý článek >>