Dvorní karty – Meče

Mečové dvorní karty mají vztah k mentální oblasti. Pomáhají nám tříbit myšlenky. Mohou vytvářet konflikty, ale i rozumná a logická řešení. Stejně jako je rozum duální, jsou i mečoví dvořané duální. Jsou reprezentanti logiky, morálky, rozumu, vědění a pravdy.

Představme si , že každá dvorní karta je žijící člověk, a že nám o sobě chce něco sdělit, představit se nám. Jeho slova můžeme vnímat jako popis toho, jak se dvorní figura vnímá, tedy jako popis osobnosti, můžeme je vnímat jako vysvětlení určité situace, můžeme vidět v jeho slovech radu, jak vyřešit určitý problém, nebo nám přibližuje nějakou životní výzvu, která nás čeká, mohou dokonce hovořit o duchovní dimenzi nebo o prostředí, ve které se nacházíme my nebo tazatel.

Páže mečů říká:

„Jsem zvídavá mysl a toužím po vědomostech. Jsem filozof, své ideály testuji v aréně života. Kladu otázky a rozšiřuji kapacitu své mysli. Jsem rychlost sama, létám a vznáším se v oblacích myšlenek, jako motýl, který se nikdy neposadí na květ života, aby vychutnal jeho vůni. Nikdy si neponechám dostatek času, abych uplatnilo vše, co jsem se naučilo. Jsem mysl, která jen tak přemítá a sní. Je pro mě problém převést teorii do praxe. Netrpělivost a nezodpovědnost se střídá s hravostí, jelikož mi chybí životní praxe. Svýma hnědýma očima sleduji všechny myšlenky v prvopočátku, ale musím se ještě hodně snažit, abych je dokázalo přivést do praxe. Brzy budu promovat a mít všechny tituly světa.“

Rytíř mečů říká:

„Soustředěnost je mou silnou stránkou, ale citovost tou nejslabší. Rozvažuji a přináším dobré rozhudnutí. Na svém koni přináším změnu. Jsem inteluktuál a odhodlaná mysl.Jsem zastánce dobra spravedlivých věcí, navozuji změnu a pohyb. Někdy využiji lstivosti a chladu rozvážného rozumu, abych chránil vše, za čím stojím. Nenechám se zaskočit. Někdy urputně hatím plány nepřátel, někdy překážím a vyvolávám konflikt. Když je ale problém, snažím se ho opravdu řešit, neboť logika v rozhodnutí je mým bratrem.“

Královna mečů říká:

„Sedím a rozvažuji ve výšinách v horách. Jsem analytická ledová mysl a pronáším rozsudky. Jsem lidský rozum. Vše důkladně podrobuji kritice, v ruce držím zraňující meč kruté a nemilosrdné pravdy. Nemám žádné přátele. Jsem oběť a smutek, jsem pravda, kterou střežím. Mám vysoké nároky, sama jsem spoutaná vlastní sítí mysli. Jsem nesmlouvavá a poctivá. Mé dílo se dostalo do fáze, kdy nepotřebuje již více energie, vládnu mu. Avšak nikdy neztrácím ze zřetele původní čistou myšlenku. Radím a vyzývám k používání intuice, ale sama tak nečiním.“

Král mečů říká:

„Jsem pronikavá mysl, rozum a logika, souhrn faktů a jejich praktického upotřebení. Jsem řád, pravda, jsem morálka, základ vešekré civilizace, vědění a inteligence. Pozvedám člověka ze zvířecí říše nad instinktivního tvora, chráním skutečnost. Sekám a rozděluji ve dví, učím tě pochybovat a řešit. Jsem někdy příliš jednostranný, nepružný, strnulý, zaseklý a nevidím východisko. Jsem zaměřen na jeden směr a cíl. Já jediný mám pravdu a všichni ostatní se mýlí. Plány, které vymyslím, dosáhnou vždy svého maximálního uskutečnění.“