Co je Tarot

Tarotová sada se skládá ze 78 karet, které jsou dále rozděleny na dvě části.
Malou a Velkou arkánu
(lat.: arcanum – tajemství)

Malá arkána jsou tvořena čtyřmi barevnými rozlišeními – elementy/živly (mince/disky, hole/žezla, poháry/kalichy, meče),  a každá z nich obsahuje deset číslovaných karet od esa až po desítku a čtyři dvorní karty (princezny/pážata, rytíře, královny a krále).

Velká arkána jsou představována dvaadvaceti kartami, které jsou očíslované od nuly do 21, není nijak živlově rozdělena, ale je spíše chápána jako živel ducha. Každá karta Velké arkány představuje ucelenou soustavu archetypů a pojmů, které tvoří základ naší duše.

Co je Tarot

Historie Tarotu

Původ, dokonce ani název Tarotových karet doposud  není zcela ujasněný, ale všeobecně se má za to, že vznikl buď v Číně, Koreji, Indii nebo Egyptě, jelikož na některých z těchto míst byly nalezetny karty datované do 11. stol. V Egyptě se objevily poprvé ve 14. století, kdy se údajně jejich symboly používaly jako tajný kód, jehož pomocí se předávalo mystické učení.

V 18.století se hojně rozšířil mezi okultisty, neboť se rozmohla teorie, že je pozůstatkem starodávné Egyptské knihy magie. Na konci 19. století se zájem o Tarot ještě více rozšířil a tak vznikly nejuznávanější a nejznámější sady tarotových karet jako je tarot Aleistera Crowlyeho, tarot Artura Edwarda Waita – Rider Waite Tarot. V současné době je na trhu obrovské množství různých tarotových balíčků. Stal se nástrojem, jenž pomáhá rozvíjet vnímání a uvědomění, a tak stále více začíná naplňovat své původní učení.

Jak Tarot funguje

Tarot je starodávný systém, který předává svou moudrost prostřednictvím symbolických obrazů. Obrazy na tarotových kartách hovoří jazykem nevědomé mysli, jakýmsi univerzálním jazykem, který překračuje hranice slovního vyjadřování a kulturního pozadí.

Každá tarotová karta zastupuje určitý stav nebo lidskou zkušennost. Při výkladu tarotových karet vykladač doslova vstupuje do čtení „reality“ pomocí neracionální a intuitivní mysli. Jednotlivé symboly na obrázcích karet pomáhají přenášet naši racionální mysl do úrovně vnitřní nevědomé zkušennosti.  Stát se vědomým znamená vnést do nevědomí světlo uvědomění, a právě toto je úkolem tarotu.

Karty slouží k poznání skrytých částí mysli, poskytují vhledy dovnitř nás, které nejsme s to sami vnímat svou racionální myslí. Nikdy však neodhalí více, než jsme schopni přijmout. Výklad tarotových karet nám umožňuje nahlédnout do sebe mnohem hlouběji, než dokáže obyčejné lidské vědomí a důsledky těchto vhledů jsou natolik pozitivní, že mohou měnit celý náš život. Vhledy pomocí tarotu pomáhají porozumět smyslu toho, proč se některé věci dějí, jaké si z těchto dějů máme vzít ponaučení a  posyktují nám možnost nalézt optimální způsob vnitřního postoje i chování navenek.

Tarot
cesta porozumění životu a sebepoznání

Budete-li používat karty pravidelně jako nástroj sebepoznání, začnou vám dávat věci o vás i osvětě kolem vás smysl.To poskytuje  prostor vnitřnímu porozumění a poznání, jak pracuje lidská mysl a lidské emoce. Pochopíte, jak rané dětské zkušenosti formovaly vaše vědomí a nevědomí, které řídí váš současný život v dospělosti. Začnete lépe rozumět ostatním a pochopíte jejich nevědomé motivy chování

Tarot a věštění budoucnosti

Zásadní význam výkladu tarotových karet je tedy v sebepoznání. Druhou, neodmyslitelnou součástí vykládání tarotových karet, je „věštění„, neboli pohled do budoucnosti.Většina lidí žije pod vlivem starého naprogramování a v souladu se svými zkušenostmi. Do jaké míry takto žijeme, v takové míře prožíváme život mechanicky, prožíváme život , který je předvídatelný.

Vykládáním budoucnosti se ladíme na nevědomé vzorce chování, které řídí náš život. Exituje jakýsi přirozený koloběh nevědomých vzorců, kterým se lidově říká osud nebo karma. Tarotové karty a vhledy, které poskytují nám mohou pomoci působení „osudu“ nebo „karmy“ změnit, zmírnit a ovlivnit následky starých vzorců.