Karty na úspěch a peníze

Tarot je především systém, který ukazuje cestu života z filozofického hlediska. Současné moderní výklady se uzemňují do roviny obyčejného lidského života, tedy do roviny práce a peněz. V sadě nalezneme celou řadu karet, které ztělesňují úspěch, hojnost a blahobyt, přestože byly původně navrženy pro rovinu spíše prožitkovou.

Karty na úspěch a peníze

Bez peněz je však pozemský život strastiplný, a proto u většiny výkladů s mými klienty hledíme i na tuto oblast. Je to správné a přirozené. Materiální dostatek může být pomocníkem na cestě vývoje a poskytuje nám pocit bezpečí a klidu.

Výklad karet na finance je vyhledáván managery, podnikately, právníky apod, kteří díky vhledům od karet mohou předejít komplikacím v práci. Zároveň tazateli jsou lidé, kterým se v oblasti hmotné prosperity nedaří, nebo dokonce přišli o zaměstnání či o své podnikání. S těmi se pak společně snažíme skrze karty najít východisko z těchto krizových situací.

Pro zajímavost zde uvádím několik tarotových karet, které když se objeví ve výkladu a mají příznivé aspekty v okolních kartách, ukazují na prosperitu a úspěch v hmotné rovině.

Slunce

Slunce září a ukazuje jistotu a stabilitu. Také nám říká, že jsme si prošli delší cestou, abychom dosáhli úspěchu. Slunce ukazuje i naši štědrost v dávání navenek a ve schopnosti být v hojnosti a úspěchu inspirací pro druhé lidi. Je jistotou, že děláme správnou věc, a že plody našeho konání nám zajistí dobré časy, které budou mít dlouhé trvání.

Svět

Karta zakončení a potvrzení, že jsme vynaložili dostatek úsilí pro naši prosperitu. Pokud se tážeme na práci, je karta světa znamením, že jsme našli práci snů, své poslaní, místo ve světě, díky kterému se můžeme mít nejen dobře materiálně, ale zároveň se rozvíjet a růst dále.

Eso holí

Eso holí ukazuje změnu. Pokud jsou poblíž příznivé karty, jedná se většinou o náhlou změnu k lepšímu. Eso holí je tedy příznivá karta, která se často ukazuje u lidí, kteří měli finanční problémy, ale jejich situace dospěla ke změně lepším směrem.

Eso pohárů

Pohárové eso značí začátek úspěch a naplnění nejen v emocionální sféře, ale také v materiální. Vždy je dobrým znamením, které hovoří i tom, že práce kterou děláme nebo usílí, které bude vykonáno, nás uspokojí i emocionálně. Také naše dílo, které zajistí prosperitu nám samotným, může přínést i velmi pozitivní momenty našemu okolí, rodině, kolegům nebo přátelům.

Eso mincí

Eso mincí, nazývané též kartou bohatých a zdravých, ukazuje na opravdu velký úspěch. Zvažuje-li například tazetel začátek nějakého pracovního projektu, vždy je tím nejlepším znamením. Zároveň ukazuje, že díky esu mincí máme vše pod kontrolou, že máme dostatek síly dospět do stádia hojnosti, a celkově se nám daří.

Šestka mincí

Šestka mincí ukazuje rovnováhu, která platí i např. v obchodním jednání, může naznačovat i pocitivou obchodní spolupráci nebo výhodný kup. Zároveň je nositelem dobrého pocitu dostatku a radosti, že to, co jsme nabyli, bylo nabyto poctivě.

Devítka mincí

Devítka mincí vypovídá nejen o hojnosti ve sféře peněz, ale také o tom, že si umíme život patřičně užít. Je vždy dobrým znamením pro uzavírání smluv, obchodů, ukazuje, že pracovní snaha a píle nám umožňují žít si zkrátka dobře. Může vypovídat o tom, že tazatel si úspěch zajistil zcela sám, bez cizí pomoci. Nyní dosáhl i vytouženého klidu, kdy jeho práce, snaha či finanční situace bude plynout stabilně dál.

Desítka mincí

Desítka mincí dává najevo úspěch. Ukazuje, že se nacházíme nebo se brzy ocitneme v životní etapě, kdy budeme obklopeni krásnými a cennými věcmi. Pokud vyložíme právě tuto kartu, rozhodně k nám přijde štěstí. Kartu také můžeme chápat jako světlo na konci tunelu, díky němuž víme, že bezútěšná situce nepotrvá věčně. Obavy, které můžeme mít díky krizové situaci, jsou zbytečné, vše dopadne v náš prospěch.

Královna mincí a Král mincí

Dvorní mincové královské karty jsou vždy nositeli bohatství a moudrosti. V těchto kartách je nám dáváno najevo, že v našich pracovních nebo existenčních aktivitách jsme používali společně cit a rozum, a konali dobrou a správnou věc. Naše konání se brzy zúročí nebo je již zúročeno, a my si můžeme užívat prosperity a hojnosti.