Dvorní karty – Mince

Mincové dvorní karty souvisejí s hmotou a rovinou fyzické existence. Jejich vliv zasahuje do situací a momentů života, kdy něco hmotné utváříme, něco, co je trvalé a určené k růstu. Odráží také rovinu vztahů, moc a tělesnost.

Představme si , že každá dvorní karta je žijící člověk, a že nám o sobě chce něco sdělit, představit se nám. Jeho slova můžeme vnímat jako popis toho, jak se dvorní figura vnímá, tedy jako popis osobnosti, můžeme je vnímat jako vysvětlení určité situace, můžeme vidět v jeho slovech radu, jak vyřešit určitý problém, nebo nám přibližuje nějakou životní výzvu, která nás čeká, mohou dokonce hovořit o duchovní dimenzi nebo o prostředí, ve které se nacházíme my nebo tazatel.

Páže mincí říká:

„Jsem tmavooký učeň. Vše zkoumám, osahávám a přetvářím. Stavím, montuji, zahradničím, pěstuji květiny a chovám zvířata. Vyrábím spoustu zajímavých produktů, jsem totiž velmi zručné a prakticky založené. Někdy jsem ale pěkně líné a očekávám mnohé. Někdy mrhám časem bez píle a vytrvalosti, bez motivace a bez cíle. Přináším do života lidí dobré projekty, které souvisí se zdravím a přírodou, rádo spořím a vždy si stojím za tím, že mám hledět na svět kolem sebe a na procesy, které se v něm odehrávají.“

Královna mincí říká:

„Jsem léčitelka, zdraví a blahobyt. Jsem tvé tělo, posvátný chrám tvé duše. Jsem příroda, každý strom, skála, květina, jsem každá živá bytost. Mou dělohu obývá plodnost. Má síla je v životě a jejích cyklech, které přijímám bez výhrad. Mohu se hněvat kvůli tvému vykořišťování, mí blízcí možná mohou mít pocit, že jsou ode mě oddělení, ale není tomu tak. Ve skutečnosti jedí mou potravu, a proto jsou, stejně jako já, rozhněvaní a choří. Nechápou, že jsou živým vědomím planety. Naslouchej mi. Někdy radím k radování se z tělesných prožitků. Já jsem Ty a vždy mám všeho dostatek.“

Rytíř mincí říká:

„Jsem bezpečí a stabilita. Jsem manuálně zručný, pečlivý, vytvářím silné struktury, které jsou stabilní, a to i ve vztazích. Mohu někdy působit pomalý a tím deprimovat některé lidi. Ulpívám na drobnostech a život je pro mně jen těžká práce. To mě uzavírá do sebe. Když mám dobrou náladu, jsem skvělý společník a pomohu vám zanechat své starosti před mými dveřmi. Jsme ochránce a poskytuji bezpečí. Nejsem egoisticky uzavřený jako moji ostatní rytířští kolegové, ale opravdu myslím na ostatní. Při spolupráci se mnou nebudete litovat, je na mě opravdu spolehnutí a tvé plány ti pomohu uskutečnit.“

Král mincí praví:

„Jsem síla, se kterou můžeš počítat. Nepřemůžeš mě snadno, mé rezervy jsou veliké. Jsem šlechetný, dobrotivý a oblíbený. Jsem král tělesných prožitků. Mnohým poskytuji potravu a útočiště. Jsem obchod a stabilita. Mé vztahy a smlouvy jsou oboustranně výhodné. Učím druhé žít a mít se dobře. Jsem zemitý a patřím lidem. Jsem mistrem hmotné sféry. V negativním aspektu hromadím majetek a odmítám se dělit. Vše je výhodné jen pro mě. Jsem završení.“