Malá Arkána

Malá arkána se skládají z 56 číslovaných karet rozdělených do čtyř barev – živlů. Ke každému živlu náleží 14 karet: od Esa po Desítku a dále čtyři Dvorní neboli Královské karty.

Zatímco Velká arkána představují soubor psychologických, duchovních a mytologických souvislostí, Malá arkána nabízejí pohled na běžný světský život a každodenní realitu. Velká ukazují makrokosmos, Malá mikrokosmos. Ve výkladu tarotu používáme obojí. Malá arkána pomáhají polidštit obsahy velkých arkán a převádějí do dobře interpretovatelné roviny jakékoliv karetní výklady. Ovšem karty malých arkán mají také své hluboké obsahy a poselství. Každá karta znázorňuje přechodné pocity a myšlenky a jejich základní energii.

Malá Arkána

Čtyřmi barvami – živly jsou hole, poháry, meče a mince, které vychází z tradičních italských označní tarotových sad, jejichž původ nalezneme na označení arabských hracích karet, tzv. Mameluckých. V soudobé interpretaci odpovídá každá z barev jedné oblasti života a každá hodnota představuje určitou fázi cyklu v rámci této oblasti.

Barvám přiřazujeme obsahy podle pradávných živlů:

  • Mince/ disky – země
  • Hole/žezla – oheň
  • Poháry/kalichy – voda
  • Meče – vzduch

Barva mincí představuje zemskou a hmotnou realitu; barva holí ducha úsilí, naše lidské konání, oheň a aktivitu; poháry pak představují naše pocity, city, tušení, intutici a emocionální hojnost; meče odráží naše myšlení, mentální ladění a naše nápady.

Řady od Esa až po Desítku bereme jako cyklus v rámci konkrétní oblasti života, a to ve formě rodivší se myšlenky na počátku (Eso) až po její realizaci (Desítka). Každá karta v sadě představuje jakýsi stupeň či krok na cestě, který vede k dalšímu. Jednoduše řečeno, vždy se jedná o konkrétní energii nebo stav v dané živlové sféře.

Číselná hodnota jednotlivých karet podbarvuje jejich význam zcela zásadně a pochopíme-li její smysl, dokážeme se spojit s podstatou stavu, který nám Malá Arkána zrdcadlí.

Esa – základna
Zdroj aktuální síly, idee počátku, objevení nápadu či myšlenky, esa přicházejí jako vnuknutí. Lze interpretavat jako šanci, která má být využita.

Dvojky – moudorst
Jsou obrazem síly vycházející z prvnotního impulsu aktuální živlové sady, zastupují moudrost a druhý krok. Také je lze vykládat jako první krok na cestě rozhodování, balancování, duality a zvažování dalšího postupu. Někdy je tato polarita prožívána nepříjemně (meče), někdy přináší ovoce (hole), někdy hravě a s lehkostí (mince) a někdy může vést k setkání nebo příjemnému prožitku (poháry).

Trojky
Rovina stability a jistoty, krom mečů, kde je opak pravdou. Představují krok k prvním skutkům, projevených ve světě nebo v prožívání.

Čtyřky
Statické, pevné, jasné a materiální. Někdy mohou mít tendenci ustrnout nebo vést k ustrnutí díky své numerické logice, ale velmi záleží na okolních kartách.

Pětky
I když v Tarotu neexistují nepříjemné nebo zlé karty, pětky obecně nepatří mezi ty nejradostnější. Jsou to momenty v našich životech, které jsou prosyceny přísností a strachem, často přinášejí změnu. Jsou však schopny rozkrýt nejhlubší temnou stránku v nás, kterou je nutno na cestě životem projít. Pokud jsme ve čtyřce měli náběh k ustrnutí, pak pětka a její lekce nás mají probudit a posunout vpřed. Toto se ne vždy děje příjemně.

Šestky
Karty naděje, úlevy, léčení, krásy a harmonie. Starší zdroje významu však uváději pravý opak.

Sedmičky
Sporná témata, krize, obtížné a nestálé stiace, složitá řešení, zdlouhavé procesy. Starší věštecké zdroje však interpetují opačně.

Osmičky
Jsou karty, které ukazují návod na úspěch v dosažení rovnováhy v dané živlové sadě. Ukazují strategie a způsoby chování či prožívání, které mohou vést k řádu. Velkou daní za řád může ovšem u některých živlů být ustrnutí, stísněnost a nejistota.

Devítky
Obsahují myšlenku dokonalosti a dokončení. Učí nás, ukazují sílu a moudrost těchto ponaučení. Díky nim nabýváme poznání, úspěchu a moudrosti, která je stabilní. Pozitivní výklad u mincí a pohárů a nepříjemný prožitek u mečů a holí.

Destíky
Ukazují, co nás měl skutečně daný živel nebo životní oblast naučit. Také je lze brát jako nový stabilní stav, jakousi základnu dalšího našeho konání. Pozitivní výklad u mincí a pohárů a nepříjemný prožitek u mečů a holí.


Každá živlová sada obsahuje ještě čtyři Dvorní karty, kterými jsou pážata/princezny, rytíři, královny a králové. Na dvorní karty můžeme pohlížet několika způsoby. Jednak je lze interpretoav jako konkrétní osoby, kterým příznačí určité vlastnosti konkrétní karty nebo je lze interpretovat z psychologického hlediska jakožto osobnostní vlastnosti druhých či charakterové valstnosti nás samotných – jako dílčí osobnosti uvnitř nás samotných. Také je lze brát jako určitá vývojová stádia či přístupy k životu či životním událostmi.


Tarotová sada se skládá ze 78 karet, které jsou dále rozděleny na dvě části: Velkou a Malou arkánu

Velká arkána je soubor dvaadvaceti karet, které jsou součástí každé tarotové sady. Zastupují…

V celém tarotu se toto lze naučit nejlépe právě na dvorních kartách, které jsou téměř na všech…