Karty duchovního růstu

Karty, které ukazují duchovní vývoj a psychické struktury patří k neodmyslitelné součásti tarotu. Jsou to karty, které mám nejraději. Tedy spíš mám nejraději, pokud se výklady karet s mými klienty ubírají tímto směrem a společně se zabýváme těmito tématy. Tématy, které řídí bez tak vše, co se nám v životě děje. Řídí průběhy i kvality partnerských vztahů, materiálního uspěchu či neúspěchu. Ovliňují naše zdraví, sociální a kulturní postavení, ukazují nám naše stinné i světlé stránky. Vše podléhá zákonitosti – „jak uvnitř, tak venku, jak nahoře, tak dole“.

Karty duchovního růstu

Téma duchovního vývoje nebo psychického rozvoje nepatří k nejčastějším dotazům mých klinentů. Avšak velmi často se výklad vyvine právě tímto směrem. Zde karty ukazují právě témata našich zkoušek a dávají rady k pochopení vlastního života. Zde se mění klasický výklad karet v proces terapie a v psychologické poradenství, které je snad tím nejpřínosnějším z celého sezení. Stávající klienti si již zvykli, a noví si zvykají na můj vykládací styl a ti, kteří mě již pro výklad vyhledali vědí, že tuto rovinu si jaksi neodpustím. Věřím tomu, že právě vhledy z roviny duchovního řádu a psychického vývoje mohou klientovi opravdu pomoci žít harmoničtější a spokojenější život.

Některé příklady karet, které ve výkladu mohou ukazovat na aktivitu v duchovním vývoji či změnu v psychice.

Mág

Moudrý stařec, učitel a rádce. Ukazatel rovnováhy a schopnosti ovládat děje kolem sebe, ale i sebe. Ukazuje cestu našeho poslání nebo potvrzuje, že jdeme správným směrem. Jako rádcovská karta nabádá k vnitřní disciplíně a akutní potřebě v sebezdokonalení. Vede nás k poznání skutečného smyslu věcí a nutí nás vidět věci, tak jak jsou. Je dokonalou syntézou rozumu, citu, empatie, řádu a vědění.

Velekněžka

Duální karta plná napětí a psychických dějů. Pobízí nás k intuici a ke zkoumání svého nitra. Učí nás vidět věci jinak, než jsme doposud viděli a ukazuje nutnost vypořádat se s některými traumaty a nevyřešnými tématy. Zkoušky velekněžky nebývají jednoduché, ale vždy jsou intenzivní a hluboké. Ukazují ženský aspekt v nás a chtějí ho probudit k životu

Papež – víra

Pokud se objeví karta papeže ve výkladu, je to vždy dobré ochranné znamení. Vypovídá o  tom, že člověk je na správné cestě etiky, morálky a životních hodnot. Karta nám také může radit, abychom si uspořádali hodnotový systém, na cestě poznání používali především rozum a snažili se vnímat věci z větší hloubky.

Kolo

Karta změny. Může nabádat k tomu, abychom se nenechali vláčet osudem, ale vzali život do svých rukou. V duchovní rovině se naopak může jednat o karmickou událost, skrze kterou máme možnost se posunout.

Viselec

Karta nabádající k noření se do hlubin psychiky a podvědomí. Nutí nás získat nový pohled na situace života. Viselec učí, že je třeba vymanit se z role oběti. Ukazuje, že je třeba hledat nové a neotřelé způsoby pohledu.

Smrt

Smrt v rámci duchovního vývoje ukazuje konec starého nastavení a začátek nového pohledu, který s sebou přináší bolestivý přerod. Oproti své symbolice je to karta, která je ve výkladu vnímána obecně velmi pozitivně.

Luna

Luna je cesta tajuplných změn, nepředvídatelných cyklů a prudkých posunů ve vnímání. Ve výkladu může nabádat tazatele k zamyšlení a snaze propojit svět vědomí a podvědomí, ukazuje nutnost nalezení správného přístupu k věci a ke změně pohledu.

Soud

Soud nás učí získání nadhledu. Může také naznačovat, že tazatel prochází transformací k vyšším duchovním ideálům a zároveň potvrzuje správnost těchto ideálů. Může také naznačovat schopnost přesahování hranic mezi pozemskou a nad-zemskou sférou či talent ke spojování s vyššími světy.


Mohu Vám pomoci při rozhodování v praktickém životě, stejně tak mohu pomoci rozkrýt nejvhodnější způsob vnitřního postoje k událostem, se kterými si někdy obtížně víte rady.